Pomiń zawartość →

Dane Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18


tel.: /17/8509600
e-mail: bok.dp@mpwik.rzeszow.pl
Bank PEKAO S.A. II Oddział Rzeszów 29 12402614 1111000039596242


NIP 813-33-36-039
Numer KRS: 0000185541
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
BDO 000022197