Pomiń zawartość →

Dni Otwarte Funduszy Europejskich. MPWiK zaprasza do zwiedzania oczyszczalni ścieków


Oczyszczalnia ścieków MPWiK przy ulicy Ciepłowniczej w Rzeszowie będzie otwarta dla zwiedzających w sobotę 18 września 2021 r. Zaplanowano dwie tury zwiedzania pierwsza od godziny 10.00 do 11.30, a druga w godzinach 12.00-13.00.


Zapisy chętnych przyjmowane są przez kierownika oczyszczalni pod numerem telefonu 17 85 09 801 do dnia 17 września 2021 r.


Warto zobaczyć na własne oczy jak obecnie wygląda praca oczyszczalni ścieków, która pracuje dla blisko 200-tysięcznej aglomeracji. Oczyszczalnia działa już ponad 32 lata, ale dziś MPWiK stosuje supernowoczesne technologie wyróżniające firmę nie tylko w Polsce.

 

Na terenie oczyszczalni dla chętnych przygotowano ścieżkę edukacyjną z informacjami o tym jak oczyszczane są ścieki. Tablice informacyjne tworzące ścieżkę umieszczone są na wszystkich obiektach oczyszczalni. Po wcześniejszym umówieniu mogą tu przyjeżdżać i korzystać ze ścieżki np. wycieczki szkolne. Ścieżka cieszy się zainteresowaniem. Z nauczycielami przejeżdżają tu uczniowe z całego województwa podkarpackiego.

Tutaj nowoczesność to norma. Zastosowano najnowocześniejsze dostępne rozwiązania techniczne i technologiczne.


Rozbudowano znacznie suszarnię osadów ściekowych. Możliwości suszarni są o wiele większe niż aktualne zapotrzebowanie miasta.


Inwestycje w oczyszczalnię to także potężne osadniki, do których trafiają bezpośrednio ścieki z miasta. W Rzeszowie osadniki i zbiornik retencyjny zostały w ramach przeprowadzanych inwestycji hermetycznie przykryte. Dzięki hermetyzacji znacznie ograniczono uciążliwość odorową dla otoczenia.


W procesie oczyszczania ścieków powstaje rocznie ok. 20 tys. ton osadów ściekowych. Są one zagospodarowywane. Na terenie oczyszczalni już od czerwca bieżącego roku pracują m.in. dwie potężne prasy, które odwadniają osady ściekowe wykorzystywane m. in. jako paliwo w cementowniach.


Na terenie oczyszczalni ścieków znajduje się jedna dwóch dużych farm fotowoltaicznych , które wybudował MPWiK. Farma przy ulicy Ciepłowniczej została wybudowana w 2016 roku przy udziale środków Funduszu Spójności. Zajmuje około 2 ha powierzchni, posiada moc 1 MW, a składa się z 3220 paneli fotowoltaicznych.


Oczyszczalnia ścieków wykorzystuje również odnawialne źródła energii do produkcji skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej. Podczas procesu stabilizacji osadów ściekowych powstaje biogaz, z którego za pomocą kogeneratorów produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Oczyszczalnia eksploatuje trzy kogeneratory zasilane biogazem o łącznej mocy elektrycznej 1 MW i mocy cieplnej 1,5 MW.


Wprowadzenie systemu produkcji energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych i kogeneracji pozwala na ich wzajemne uzupełnianie. Uzyskiwana w ten sposób energia zielona pokrywa w 80 procentach zapotrzebowanie oczyszczalni ścieków na energię elektryczną oraz w 100 procentach zapotrzebowanie na energię cieplną. NP. w w 2019 roku zaoszczędzono na zakupach energii elektrycznej i cieplnej łącznie 4,5 mln zł.


Wszystkie instalacje fotowoltaiczne MPWiK pozwalają na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 1427 ton rocznie.


Warto przyjść na ulicę Ciepłowniczą w sobotę 18 września i zobaczyć jak pracuje nowoczesna oczyszczalnia ścieków.

DOFEoczyszcz

 

Opublikowano w Aktualności