Pomiń zawartość →

Kategoria: Taryfy

Informacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że decyzją z dnia 17 listopada 2021 r., znak RZ.RZT.70.25.2021.MKO, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Rzeszów. Decyzja ta jest ostateczna. W dniu 23 listopada 2021 r. ogłoszono zatwierdzoną taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Wobec powyższego MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że zatwierdzona taryfa wejdzie w życie i będzie obowiązywać od dnia 1 grudnia 2021 r.
W załączeniu zamieszczamy zatwierdzoną taryfę.
Niniejszy komunikat stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.