Pomiń zawartość →

Fotowoltaicznie – ekologicznie

Rzeszowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wzbogaci się o kolejną instalację fotowoltaiczną. Firma dysponuje dwoma farmami fotowoltaicznymi o powierzchni 4,5 hektara oraz licznymi mniejszymi instalacjami na budynkach. Planowana jest budowa kolejnych instalacji.

Cztery nowe instalacje mają powstać na czterech obiektach. – Ich łączna moc to 53,6 kW. Planujemy budowę instalacji na budynkach hydroforni. Obiekty te będą zasilane energią pochodzącą z własnej produkcji  – mówi Mirosław Pięta, kierownik Jednostki Realizującej Projekt z rzeszowskiego MPWiK.

Planowane cztery nowe instalacje składać będą się ze 141 paneli o mocy 380 W każdy. Koszty budowy w 85 procentach zostaną pokryte ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

MPWiK ogłosił przetarg  na wyłonienie wykonawcy instalacji. Swoje oferty złożyło ośmiu wykonawców. Trwa analiza ofert.

Obecnie trwa budowa instalacji fotowoltaicznej na budowanym od podstaw zbiorniku na wodę pitną o pojemności 15 tysięcy metrów sześciennych w dzielnicy Pobitno. Tam instalacja znajdzie się na elewacji budynku, a jej moc to 50,72 kW.

Rzeszowski MPWiK jest bardzo aktywny w dziedzinie OZE. Spółka w latach 2016-2021 wybudowała dziewięć instalacji fotowoltaicznych. Zasilają one m. in.: Zakład Uzdatniania Wody, Oczyszczalnię Ścieków oraz budynek biurowy spółki i budynki przepompowni. Ich łączna moc to 2,3 MW.

Koszt wybudowania tych instalacji to blisko 14 milionów złotych. Co ważne ich instalacja była objęta dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Instalacje montowane były bezpośrednio na gruncie jak np. w Zakładzie Uzdatniania Wody czy Oczyszczalni Ścieków, ale także na dachach i elewacjach budynków.

Największa instalacja w MPWiK powstała na terenie ZUW. Składa się z 4 tysięcy modułów fotowoltaicznych. Osiąga moc 1200 kW. Wykorzystanie istniejących już instalacji fotowoltaicznych pozwala wyprodukować łącznie prawie 2000 MWh energii elektrycznej rocznie, co przekłada się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 1 470 ton rocznie. Realizowane obecnie inwestycje zwiększą roczną produkcję o prawie 100 MWh.

Opublikowano w Aktualności