Ogłoszenie

MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie posiada do sprzedaży niżej wymieniony sprzęt transportowy:


1. Samochód Volkswagen – ciężarowy 1,9 TD 50KW
- Nr rejestracji RZ02701
- Rok produkcji 2000
- Nr VIN VW1ZZZ70ZYX148626
- Dopuszczalna masa całkowita 2785 kg
- Nr dowodu rejestracyjnego 0519624
- Stan licznika 318631
- Nr inwentarzowy 7424400130

Cena minimalna wynosi 8200 zł brutto (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych)

Oferty na zakup ww. pojazdów z ceną minimalną lub wyższą należy składać w kopertach do Biura Obsługi Klienta MPWiK w Rzeszowie ul. Naruszewicza 18 do dnia 14.01.2022 r. do godziny 12:00.
Otwarcie komisyjne ofert nastąpi w dniu 14.01.2022 o godz. 12:30. Wygrywa oferta z najwyższą ceną. Nadmieniamy, że oferty na zakup sprzętu mogą składać zarówno pracownicy jak i osoby z zewnątrz.
Ogłoszenia o sprzedaży umieszczone zostanie na stronie internetowej przedsiębiorstwa oraz na tablicy ogłoszeń w poszczególnych działach. Wyżej wymieniony sprzęt można oglądać na bazie transportu w Rzeszowie przy ulicy Naruszewicza 18 w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku.
W ofertach prosimy o podanie adresu i telefonu kontaktowego w celu powiadomienia o ewentualnym wygraniu przetargu ofertowego.