Brylanty Polskiej Gospodarki 2020

      sBPG2020MPWiK 

Instytut Europejskiego Biznesu zbadał w marcu 2021r. wyniki finansowe 85 tysięcy polskich przedsiębiorstw.
Tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020 uzyskało MPWiK Sp. z o.o.


Podstawę sporządzenia rankingu najcenniejszych firm stanowiła wartość rynkowa firm liczona poprzez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

dBPG2020MPWiK