Władze spółki

 

 Zarząd Spółki jest 1 osobowy, powoływany na 2 lata okresu kadencji.

  1. Jednoosobowy Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.
  3. Akty normatywne Spółki.

 

 
 

 

ZARZĄD:

 

Prezes Zarządu:

     

         Marek Ustrobiński

  

 

 

RADA NADZORCZA:

 

 

 

Przewodniczący:

 

Marcin Lewandowski

 

 

 

Członkowie:

 

Wojciech Drozdowski

Marcin Goś

Janina Filipek

Krzysztof Kłak