Pomiń zawartość →

Informacja

Sołectwo Pogwizdów Nowy zostało przyłączone do Rzeszowa w 2021 roku, Miłocin dwa lata wcześniej – w 2019 roku.
Rzeszów porozumiał się z Głogowem Małopolskim w sprawie przekazania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Pogwizdowa Nowego i Miłocina do zasobów rzeszowskiego MPWiK.
Porozumienie zaakceptowali burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj i Andrzej Sawicki, prezes EKOGŁOG sp. z o.o., a ze strony Rzeszowa pełniący obowiązki prezydenta miasta Marek Bajdak oraz prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie Marek Ustrobiński.
W preambule napisano m. in.: „Dążymy do zachowania dobrosąsiedzkich stosunków i dalszej przyjaznej współpracy po zmianie granic oraz włączeniu Miłocina i Pogwizdowa Nowego z gminy Głogów Małopolski do miasta Rzeszowa”.
– Odkupimy od gminy Głogów Małopolski sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz ich niezbędną infrastrukturę towarzyszącą znajdujące się na terenie osiedli Miłocin i Podwizdów Nowy. To blisko 24,5 kilometra sieci kanalizacyjnej oraz prawie 18 kilometrów sieci wodociągowej – mówi Marek Ustrobiński prezes MPWiK.
Za przejęte wodociągi kanalizację wraz z infrastrukturą MPWiK zapłaci około 430 tysięcy złotych.
Wszystkie urządzenia mają być przekazane rzeszowskiej spółce do 31 maja br. I już od 1 czerwca rzeszowski MPWiK rozpocznie zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków z Pogwizdowa Nowego i Miłocina.
Do czasu połączenia przejętych przez MPWiK sieci wodociągowych z systemem miejskim MPWiK będzie hurtowo kupował wodę od spółki EKOGŁOG. MPWiK zobowiązał się, że będzie kupował wodę najdalej do 31 grudnia 2021.
Gmina Rzeszów będzie także kupować usługę hurtowego odbioru ścieków z osiedli Miłocin i Pogwizdów Nowy – najdalej do 30 czerwca 2022 r. To termin, w którym sieć kanalizacyjna na tych osiedlach zostanie połączona z sieciami i urządzeniami miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej.
Obie gminy ustaliły także wszystkie szczegóły dotyczące swobodnego dostępu pracowników i służb MPWiK do infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej niezbędnego do wykonywania prac związanych z obsługą instalacją, eksploatacją, naprawą, konserwacją, modernizacją urządzeń oraz ewentualną ich rozbudową.
MPWiK zaproponował mieszkańcom Pogwizdowa Nowego i Miłocina by podpisywanie nowych umów odbyło się na miejscu w obu osiedlach w dniach od 7 do 11 czerwca. W Pogwizdowie Nowym w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Podwizdowskiej 85. W Miłocinie umowy będzie można podpisywać w Domu Ludowym przy ulicy Myśliwskiej 26. Punkty będą czynne w godzinach od 10 do 18.
MPWiK zaprasza wszystkich odbiorców do odwiedzenia wskazanych punktów. 

 

IMAG7149

 

 

 

Opublikowano w Aktualności