Pomiń zawartość →

INFORMACJA

W związku z ujawnianymi na terenie Rzeszowa i okolic zakażeniami bakterią legionella oraz pojawiającymi się w przestrzeni publicznej sugestiami, że źródłem zakażeń są rzeszowskie wodociągi informujemy, że woda uzdatniana i pompowana do sieci z Zakładu Uzdatniania Wody rzeszowskiego MPWiK jest systematycznie kontrolowana w ramach wewnętrznej kontroli jakości realizowanej przez Laboratorium Centralne MPWiK. Kontrole odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Harmonogram powstał  w oparciu o aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda kontrolowana jest także systematyczne przez Sanepid.
Parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne określające jakość wody oznaczane są w wodzie podawanej do sieci codziennie. Również na bieżąco kontrolowana jest sieć wodociągowa przez oznaczanie parametrów jakości wody w 34 różnych jej punktach. Dwa razy w miesiącu Sanepid wydaje postanowienie ws przydatności wody do spożycia.
Monitoring kontrolny wymagań i parametrów (zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia) wykonywany jest 52 razy w ciągu roku. Na zmianę przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny i Laboratorium Centralne MPWiK.
Monitoring przeglądowy wymagań i parametrów (zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia) realizowany jest 8 razy w roku. Liczba badań zależna jest od ilości wyprodukowanej wody.
Harmonogram monitoringu kontrolnego ustalany jest na koniec roku we współpracy z Sanepidem (ustala się m. in. punkty poboru próbek na terenie miasta Rzeszowa).
Woda tzw. surowa (powierzchniowa pobierana z Wisłoka) oraz woda wodociągowa badane są codziennie pod kątem stanu fizykochemicznego i mikrobiologicznego.
Stwierdzenie, że źródłem zakażeń legionellą są miejskie wodociągi jest pozbawione podstaw. W sieci wodociągowej nie panują bowiem warunki sprzyjające do rozwoju tej bakterii. I ma to swoje odzwierciedlenie w przepisach polskich i unijnych (dyrektywą PE i Rady Unii Europejskiej 2020/2184 z grudnia 2020). Ta bakteria rozwija się w przedziale temperatur od 25 st. C do 40 st. C i jest przenoszona w instalacjach wody ciepłej, a do zakażeń dochodzi tylko i wyłącznie drogą wdychania aerozolu.
(Wymagania dotyczące jakości wody ciepłej użytkowej w związku z potencjalną możliwością obecności bakterii legionella są określone Rozp. Min. Zdrowia z grudnia 2017 r.)

Opublikowano w Aktualności