Pomiń zawartość →

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie informuje o zrealizowaniu projektu dofinansowanego z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

„ZAKUP I MONTAŻ STACJONARNEGO SYSTEMU DETEKCJI GAZÓW NIEBEZPIECZNYCH I MIERNIKÓW GAZÓW W BUDYNKU POMPOWNI ŚCIEKÓW”

Cel projektu: likwidacja istotnych zagrożeń w zakładzie pracy związanych z utratą życia i zdrowia pracowników, zmniejszenie liczby wypadków oraz ograniczenie zachorowań.

Dziękujemy za wsparcie prewencyjne.

Opublikowano w Aktualności