Pomiń zawartość →

Informacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Rzeszów, Gminy i Miasta Boguchwała, Gminy Krasne, Gminy Świlcza oraz Gminy i Miasta Tyczyn, na okres 3 lat, na podstawie złożonych przez MPWiK sp. z o.o. w Rzeszowie wniosków z dnia 12 marca 2018 r.

 

Zatwierdzone taryfy wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na terenie Gminy Miasta Rzeszów, Gminy i Miasta Boguchwała, Gminy Świlcza oraz Gminy i Miasta Tyczyn nowe taryfy będą obowiązywać od dnia 16.05.2018r.

Na terenie Gminy Krasne nowe taryfy będą obowiązywać od 22.05.2018r. 

 

W załączeniu zamieszczamy zatwierdzone taryfy.

 

Niniejszy komunikat stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Opublikowano w Aktualności