Pomiń zawartość →

Oferta pracy

Miejskie  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie 

 zatrudni na samodzielne stanowisko:

 

Inspektor ds. obrony cywilnej

 

 Wymagania : 

– wykształcenie – wyższe inżynieryjne lub pożarnicze,

– doświadczenie w sprawach mobilizacyjnych i operacyjnych z zakresu obrony cywilnej,

– dobra znajomość zagadnień z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, ochrony tajemnicy, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego, ochrony obiektów, aktualne dopuszczenie do informacji niejawnych (poufne),

– umiejętność prowadzenia gospodarki materiałowej z zakresu obrony cywilnej (księgowość, magazyn),

– umiejętność kierowania zasobami ludzkimi i sprzętem w sytuacjach specjalnych,

– znajomość tematyki zaopatrzenia miasta w wodę,

– samodzielność i silna motywacja do pracy.

 

Proponujemy :

–  atrakcyjne wynagrodzenie

 

Podania nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w terminie do 17.08.2015r. za pośrednictwem Sekretariatu MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. Naruszewicza 18, tel. fax. 017 – 8509658, lub na adres sekretariat@mpwik.rzeszow.pl

 

W aplikacjach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)