Pomiń zawartość →

Inwestycje MPWiK – sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Zapewnienie wody najwyższej jakości, oczyszczanie ścieków, utrzymanie sieci na najwyższym poziomie sprawności to tylko część zadań, które wypełnia rzeszowski MPWiK. Spółka m. in. systematycznie rozbudowuje sieci. Tylko w 2021 roku zrealizowano 26 inwestycji, których dokumentację dostarczyli mieszkańcy miasta.

Mieszkańcy dostarczyli do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji dokumentację dla 49 inwestycji. W 2021 roku spółka, w ramach 26 zakończonych inwestycji, wykonała ponad 8,6 kilometra sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Kosztowały ponad 6 milionów 367 tysięcy złotych brutto.

 

 

Zakończone w 2021 roku inwestycje oparte na dokumentacji od mieszkańców to m. in. budowa sieci wodociągowej przy ul. Św. Rocha, ul. Powstańców Styczniowych, przy ul. Pileckich oraz przy Św. Marcina, Św. Walentego i Św. Marcina na osiedlu Słocina.
Na osiedlu Przybyszówka wybudowano i przebudowano sieci kanalizacyjne i wodociągowe o łącznej długości około 1100 metrów. Rozbudowano sieć wodociągową przy ul. Krakowskiej, wybudowano sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej przy ul. Słoneczny Stok oraz sieć sanitarną przy ul. Zielone Wzgórze.
W 2021 roku zakończono także ważne inwestycje na osiedlu Zwięczyca. Wybudowano m. in. sieć kanalizacyjną przy ulicach Przemysłowej o Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty o długości ponad 1300 metrów. Blisko 1200 metrów sieci wodociągowej wybudowano przy ul. Przemysłowej, Świętokrzyskiej i Trasie Południowej. Przebudowano także sieć wodociągową przy ul. Beskidzkiej.
Podobne inwestycje wykonano także na osiedlach: Staromieście, Kmity, Budziwój, Pogwizdów Nowy, Miłocin oraz Staroniwa.
Pięć kolejnych inwestycji jest w trakcie realizacji, a pozostałe czekają w kolejce do realizacji.
Prace trwają przy budowie sieci wodociągowej o długości blisko 400 metrów na osiedlu Przybyszówka przy ul. Krakowskiej. Na osiedlu Zwięczyca trwa budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starowiejskiej. Powstanie tu ponad 280 metrów nowej sieci. Kończy się budowa pompowni wody przy ulicy Przemysłowej, a na osiedlu Załęże trwa budowa grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej o długości 333 metrów oraz tzw. sieci tłocznej o długości ponad 400 metrów wraz z przepompownią ścieków. Tu przebudowywane jest także ponad 600 metrów nowej sieci wodociągowej. Przy ul. Granicznej na osiedlu Drabinianka mieszkańcy zyskają blisko 90 metrów nowej sieci wodociągowej i ponad 170 metrów sieci kanalizacyjnej.
Ogólnie w 2021 roku MPWiK zakładał wykonanie 61 zadań inwestycyjno-remontowych wartych ponad 48 milionów 915 tysięcy złotych.
Do dnia 10 grudnia 2021 wykonano 19 tysięcy 755 metrów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej co stanowi 98,6 procent zakładanego planu.

Opublikowano w Aktualności