Pomiń zawartość →

Kontrakty

W latach 2004-2010 Gmina Miasto Rzeszów wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje przy współudziale środków unijnych projekt pn. „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”. Projekt obejmuje 3 kontrakty:

Łączne koszty projektu wraz z pracami dodatkowymi:164 mln zł.