Pomiń zawartość →

Jakość wody wodociągowej za II kwartał 2009

Informacja MPWiK  sp z o.o. w Rzeszowie o jakości wody wodociągowej

za II kwartał 2009r.

 

 

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r (Dz.U. Nr 61 poz.417).

Wskaźnik

Jednostka

Woda wodociągowa

Najwyższa dopuszczalna wartość

min.

max.

średnia

Barwa

mg/l

0

2

0

15

Mętność

NTU

0,08

0,45

0,21

1

Odczyn

pH

6,8

8,1

7,3

6,5-9,5

Przewodność

µS/cm

340

648

525

2500

Amonowy jon

mg/l

<0,04

0,13

0,04

0,5

Azotany V

mg/l

5,0

10,3

7,9

50

Azotany III

mg/l

<0,003

0,013

0,008

0,5

Chlorki

mg/l

16,0

25,0

9,0

250

Chrom

mg/l

0,0013

0,0013

0,0013

0,05

Fluorki

mg/l

0,19

0,19

0,19

1,5

Glin

mg/l

<0,04

0,06

<0,04

0,2

Kadm

mg/l

<0,0003

<0,0003

<0,0003

0,005

Magnez

mg/l

16

18

17

125

Mangan

mg/l

<0,03

<0,03

<0,03

0,05

Miedź

mg/l

<0,02

<0,02

<0,02

2

Nikiel

mg/l

0,0016

0,0016

0,0016

0,02

Ołów

mg/l

<0,001

<0,001

<0,001

0,025

Siarczany

mg/l

59

61

60

250

Żelazo ogólne

mg/l

<0,01

0,03

0,01

0,2

Indeks nadman.

mg/l

0,35

1,61

0,82

5

Chloroform

µg/l

<1,5

<1,5

<1,5

30

Suma THM

µg/l

<6,1

<6,1

<6,1

150

Temperatura

°C

6,0

20,1

14,4

Wapń

mg/l

79

81

80

Cynk

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

Zasadowość ogólna

mval/l

2,1

7,0

4,2

Ogólny węgiel organiczny

mg/l

0,72

2,6

1,9

5

 

Twardość ogólna

mg CaCO3/l

174

302

255

60-500

mval/l

3,48

6,04

5,1

mmol/l

1,74

3,02

2,55

0N-st.niem*

9,74

16,9

14,28

* inne oznaczenie to [dGH] lub [dHK] lub [0dH]

 

 


 

Opublikowano w Jakość wody archiwum