Pomiń zawartość →

Jakość wody wodociągowej za I kwartał 2009

Informacja MPWiK  sp z o.o. w Rzeszowie o jakości wody wodociągowej

za I kwartał 2009r.

 

 

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r (Dz.U. Nr 61 poz.417).

 

Wskaźnik

Jednostka

Woda wodociągowa

Najwyższa dopuszczalna wartość

min.

max.

średnia

Barwa

mg/l

0

0

0

15

Mętność

NTU

0,09

0,37

0,20

1

Odczyn

pH

7,0

8,1

7,7

6,5-9,5

Przewodność

µS/cm

342

688

510

2500

Amonowy jon

mg/l

<0,04

0,31

0,20

0,5

Azotany V

mg/l

6,8

13,4

9,1

50

Azotany III

mg/l

<0,003

0,03

0,012

0,5

Chlorki Cl

mg/l

10

24

16

250

Chrom og.

mg/l

<0,001

<0,001

<0,001

0,05

Fluorki F

mg/l

0,22

0,32

0,27

1,5

Glin

mg/l

<0,04

<0,04

<0,04

0,2

Kadm

mg/l

<0,0003

<0,0003

<0,0003

0,005

Magnez

mg/l

11,7

14,0

12,8

125

Mangan

mg/l

<0,02

0,025

0,016

0,05

Miedź

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

2

Nikiel

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

0,02

Ołów

mg/l

<0,001

<0,001

<0,001

0,025

Siarczany SO4

mg/l

40,2

54,0

44,9

250

Żelazo ogólne

mg/l

<0,01

0,03

0,01

0,2

Indeks nadman.

mg/l

0,24

1,18

0,72

5

Chloroform

µg/l

<1,5

<1,5

<1,5

30

Suma THM

µg/l

<6,1

<6,1

<6,1

150

Temperatura

°C

0,4

7,1

2,4

Wapń

mg/l

55,3

94,0

74,7

Cynk

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

Zasadowość ogólna

mval/l

2,6

5,8

4,3

Chrom Cr6+

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

0,05

Ogólny węgiel organiczny

mg/l

1,13

2,58

1,95

5

 

Twardość ogólna

mg CaCO3/l

186

316

261

60-500

mval/l

3,7

6,3

5,2

mmol/l

1,86

3,16

2,61

0N-st.niem*

10,4

17,6

14,6

 

* inne oznaczenie to [dGH] lub [dHK] lub [0dH]

 

 


 

Opublikowano w Jakość wody archiwum