Pomiń zawartość →

Jakość wody wodociągowej IV kwartał 2009

Informacja MPWiK  sp z o.o. w Rzeszowie o jakości wody wodociągowej

za IV kwartał 2009r.

 

 

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r (Dz.U. Nr 61 poz.417).

Wskaźnik

Jednostka

Woda wodociągowa

Najwyższa dopuszczalna wartość

min.

max.

średnia

Barwa

mg/l

0

1

0

15

Mętność

NTU

0,06

0,35

0,19

1

Odczyn

pH

6,8

8,1

7,6

6,5-9,5

Przewodność

µS/cm

449

693

542

2500

Amonowy jon

mg/l

<0,04

0,24

0,11

0,5

Azotany V

mg/l

4,6

13,7

8,1

50

Azotany III

mg/l

<0,003

0,017

0,009

0,5

Chlorki

mg/l

9

29

17

250

Chrom

mg/l

<0,001

<0,001

<0,001

0,05

Fluorki

mg/l

0,22

0,32

0,27

1,5

Glin

mg/l

<0,04

0,06

<0,04

0,2

Kadm

mg/l

<0,0003

<0,0003

<0,0003

0,005

Magnez

mg/l

8,9

26,0

18,7

125

Mangan

mg/l

<0,03

<0,03

<0,03

0,05

Miedź

mg/l

<0,02

<0,02

<0,02

2

Nikiel

mg/l

<0,002

<0,002

<0,002

0,020

Ołów

mg/l

<0,001

<0,001

<0,001

0,025

Siarczany

mg/l

40

61

54

250

Żelazo ogólne

mg/l

<0,01

0,03

0,01

0,2

Indeks nadman.

mg/l

<0,5

1,80

1,14

5

Chloroform

µg/l

<1,5

<1,5

<1,5

30

Suma THM

µg/l

<6,1

<6,1

<6,1

100

Temperatura

°C

0,7

15,6

7,4

Wapń

mg/l

67

89

77

Cynk

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

Zasadowość ogólna

mval/l

2,7

5,9

4,6

Ogólny węgiel organiczny

mg/l

2,04

2,60

2,37

5

 

Twardość ogólna

mg CaCO3/l

182

329

266

60-500

mval/l

3,64

6,58

5,32

mmol/l

1,82

3,29

2,66

0N-st.niem*

10,19

18,42

14,90

* inne oznaczenie to [dGH] lub [dHK] lub [0dH]

 

 


 

Skala opisowa twardości wody

Woda

Twardość ogólna

(mg CaCO3/dm3)

(mmol/dm3)

(mval/dm3)

(stopnie niemieckie)

Bardzo miękka

0-85

0-0,89

0-1,78

0-5

Miękka

85-170

0,89-1,78

1,78-3,57

5-10

Średnio twarda

170-340

1,78-3,57

3,57-7,13

10-20

Twarda

340-510

3,57-5,35

7,13-10,7

20-30

Bardzo twarda

>510

>5,35

>10,7

>30

Opublikowano w Jakość wody archiwum