Pomiń zawartość →

Jakość wody wodociągowej I kwartał 2010 r.

Informacja MPWiK  sp z o.o. w Rzeszowie o jakości wody wodociągowej

za I kwartał 2010r.

 

 

 

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r (Dz.U. Nr 61 poz.417).

Wskaźnik
Jednostka Woda wodociągowa Najwyższa dopuszczalna wartość
min. max. średnia

Barwa

mg/l 0 2 0 15

Mętność

NTU 0,05 0,36 0,20 1

Odczyn

pH 7,0 8,0 7,5 6,5-9,5

Przewodność

µS/cm 338 740 537 2500

Amonowy jon

mg/l <0,04 0,27 0,05 0,5

Azotany V

mg/l 6,9 14,0 9,7 50

Azotany III

mg/l <0,003 0,020 0,006 0,5

Chlorki

mg/l 8,0 27 17 250

Chrom

mg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,05

Fluorki

mg/l 0,23 0,23 0,23 1,5

Glin

mg/l <0,04 0,05 <0,04 0,2

Kadm

mg/l <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,005

Magnez

mg/l 11,2 17,0 14,1 125

Mangan

mg/l <0,03 <0,03 <0,03 0,05

Miedź

mg/l <0,02 <0,02 <0,02 2

Nikiel

mg/l <0,001 <0,001 <0,001 0,02

Ołów

mg/l <0,001 <0,001 <0,001 0,025

Siarczany

mg/l 44 52 50 250

Żelazo ogólne

mg/l <0,01 0,05 0,01 0,2

Indeks nadman.

mg/l 0,48 1,46 0,93 5

Chloroform

µg/l <0,3 <0,3 <0,3 30

Suma THM

µg/l <1,0 <1,0 <1,0 150

Wapń

mg/l 64 106 85

Cynk

mg/l <0,01 <0,01 <0,01

Zasadowość ogólna

mval/l 3,0 6,5 4,4

Ogólny węgiel organiczny

mg/l 1,24 2,83 2,18 5

Escherichia coli

jtk/100ml 0 0 0 0

Enterokoki

jtk/100ml 0 0 0 0

Bakterie grupy coli

jtk/100ml 0 0 0 0

Clostridium perfingens  (ze sporami)

jtk/100ml 0 0 0 0

 

Twardość ogólna

mg CaCO3/l 152 352 249 60-500

mval/l

3,04

7,04

4,98

mmol/l

1,52

3,52

2,49

0N-st.niem*

8,51

19,71

13,94

* inne oznaczenie to [dGH] lub [dHK] lub [0dH]

 

 


 

Skala opisowa twardości wody

Woda

Twardość ogólna

(mg CaCO3/dm3)

(mmol/dm3)

(mval/dm3)

(stopnie niemieckie)

Bardzo miękka

0-85

0-0,89

0-1,78

0-5

Miękka

85-170

0,89-1,78

1,78-3,57

5-10

Średnio twarda

170-340

1,78-3,57

3,57-7,13

10-20

Twarda

340-510

3,57-5,35

7,13-10,7

20-30

Bardzo twarda

>510

>5,35

>10,7

>30

Opublikowano w Jakość wody archiwum