Pomiń zawartość →

Jakość wody wodociągowej III kwartał 2010

Informacja MPWiK  sp z o.o. w Rzeszowie o jakości wody wodociągowej

za III kwartał 2010r.

 

 

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r (Dz.U. Nr 61 poz.417).

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartość średnia

Dopuszczalne zakresy wartości

Barwa

mg/l

0

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Mętność

NTU

0,19

1

Odczyn

pH

7,37

6,5-9,5

Przewodność

µS/cm

535

2500

Amonowy jon

mg/l

<0,04

0,5

Azotany V

mg/l

7,0

50

Azotany III

mg/l

0,008

0,5

Chlorki

mg/l

12,9

250

Chrom

µg/l

<4

50

Glin

µg/l

<40

200

Kadm

µg/l

<0,3

5

Magnez

mg/l

18,0

125

Mangan

µg/l

<10

50

Miedź

mg/l

<0,02

2

Nikiel

µg/l

<6

20

Ołów

µg/l

<4

25

Siarczany

mg/l

55

250

Żelazo ogólne

µg/l

<10

200

Utlenialność z KMnO₄

mg/l

1,11

5

Chloroform

µg/l

<0,3

30

Suma THM

µg/l

1,39

100

Ogólny węgiel organiczny

mg/l

2,72

Bez nieprawidłowych zmian

Escherichia coli

jtk/100ml

0

0

Enterokoki

jtk/100ml

0

0

Bakterie grupy coli

jtk/100ml

0

0

Clostridium perfingens  (ze sporami)

jtk/100ml

0

0

 

Twardość ogólna

mg CaCO3/l

248

60-500

mval/l

4,96

mmol/l

2,48

0N-st.niem*

13,89


* inne oznaczenie to [dGH] lub [dHK] lub [0dH]

 

 


 

Skala opisowa twardości wody

Woda

Twardość ogólna

(mg CaCO3/dm3)

(mmol/dm3)

(mval/dm3)

(stopnie niemieckie)

Bardzo miękka

0-85

0-0,89

0-1,78

0-5

Miękka

85-170

0,89-1,78

1,78-3,57

5-10

Średnio twarda

170-340

1,78-3,57

3,57-7,13

10-20

Twarda

340-510

3,57-5,35

7,13-10,7

20-30

Bardzo twarda

>510

>5,35

>10,7

>30

0,19

7,37

535

<0,04

7,0

0,008

12,9

<4

<40

<0,3

18,0

<10

<0,02

<6

<4

55

<10

1,11

<0,3

1,39

2,72

0

0

0

0

248

4,96

2,48

13,89

Opublikowano w Jakość wody archiwum