Pomiń zawartość →

Jakość wody wodociągowej za III kwartał 2009

Informacja MPWiK  sp z o.o. w Rzeszowie o jakości wody wodociągowej

za III kwartał 2009r.

 

 

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r (Dz.U. Nr 61 poz.417).

 

Wskaźnik

Jednostka

Woda wodociągowa

Najwyższa dopuszczalna wartość

min.

max.

średnia

Barwa

mg/l

0

2

0

15

Mętność

NTU

0,06

0,34

0,17

1

Odczyn

pH

7,1

8,1

7,4

6,5-9,5

Przewodność

µS/cm

435

690

583

2500

Amonowy jon

mg/l

<0,04

0,16

0,04

0,5

Azotany V

mg/l

4,6

8,5

6,8

50

Azotany III

mg/l

<0,003

0,017

0,007

0,5

Chlorki

mg/l

12

29

20

250

Chrom

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

0,05

Fluorki

mg/l

0,23

0,23

0,23

1,5

Glin

mg/l

<0,04

0,05

<0,04

0,2

Kadm

mg/l

<0,0003

<0,0003

<0,0003

0,005

Magnez

mg/l

21

28

22

125

Mangan

mg/l

<0,03

<0,03

<0,03

0,05

Miedź

mg/l

<0,02

<0,02

<0,02

2

Nikiel

mg/l

<0,001

<0,001

<0,001

0,02

Ołów

mg/l

<0,001

<0,001

<0,001

0,025

Siarczany

mg/l

40

42

41

250

Żelazo ogólne

mg/l

<0,01

0,06

0,01

0,2

Indeks nadman.

mg/l

0,54

1,5

1,03

5

Chloroform

µg/l

<1,5

<1,5

<1,5

30

Suma THM

µg/l

<6,1

<6,1

<6,1

150

Temperatura

°C

14,4

23,3

19,7

Wapń

mg/l

55

80

68

Cynk

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

Zasadowość ogólna

mval/l

3,4

5.5

4,8

Ogólny węgiel organiczny

mg/l

1,1

2,7

1,9

5

 

Twardość ogólna

mg CaCO3/l

176

320

278

60-500

mval/l

3,52

6,4

5,56

mmol/l

1,76

3,20

2,28

0N-st.niem*

9,86

17,92

15

 

* inne oznaczenie to [dGH] lub [dHK] lub [0dH]


 

Skala opisowa twardości wody

Woda

Twardość ogólna

(mg CaCO3/dm3)

(mmol/dm3)

(mval/dm3)

(stopnie niemieckie)

Bardzo miękka

0-85

0-0,89

0-1,78

0-5

Miękka

85-170

0,89-1,78

1,78-3,57

5-10

Średnio twarda

170-340

1,78-3,57

3,57-7,13

10-20

Twarda

340-510

3,57-5,35

7,13-10,7

20-30

Bardzo twarda

>510

>5,35

>10,7

>30

Opublikowano w Jakość wody archiwum