Pomiń zawartość →

Przyjęcie nieczystości ciekłych

Przyjęcie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z gospodarstw domowych

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • umowa z jedną z firm świadczących usługi asenizacyjne, z którymi PMWiK podpisało umowy na przyjęcie do unieszkodliwienia w miejskiej oczyszczalni ścieków dowożonych nieczystości ciekłych.
  • Obszar z którego przyjmowane będą nieczystości ciekłe do miejskiej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie obejmuje gminy: Miasto Rzeszów, Boguchwała, Czudec, Lubenia, Tyczyn, Chmielnik, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Czarna, Trzebownisko, Głogów Młp. oraz Świlcza

Przyjęcie bytowych nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych od podmiotów gospodarczych i użyteczności publicznej.

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • Wniosek o wydanie zgody, zawierający charakterystykę nieczystości ciekłych i źródeł ich powstawania –należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK , ul. Naruszewicza 18.

Przyjęcie przemysłowych lub mieszaniny bytowych i przemysłowych nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych od podmiotów gospodarczych

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • Wniosek o zawarcie umowy, zawierający charakterystykę nieczystości ciekłych i źródeł ich powstawania wraz aktualnymi badaniami nieczystości ciekłych oraz informacją o urządzeniach oczyszczających ścieki przemysłowe- należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK , ul. Naruszewicza 18.

 

Do pobrania:

Więcej informacji w siedzibie Spółki:
Dział Ochrony Środowiska
ul. Naruszewicza 18
pok. 408-410
godz. 7-15
tel. /17/ 8509692 (-689)(-691)(-686)