Pomiń zawartość →

Kierownik Działu Finansowo – Księgowego

Miejskie  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

 

pilnie zatrudni:

 

na stanowisko Kierownika Działu Finansowo – Księgowego

 

 

 

Wymagania :

 

wykształcenie – wyższe ekonomiczne,

– doświadczenie minimum 5 letnie na stanowisku kierowniczym w księgowości,

– bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego i rachunkowości,

– bardzo dobra znajomość  zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

– bardzo dobra znajomość  przepisów z zakresu ustalania i opłacania podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz świadczeń o podobnym charakterze,

– bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie rozliczania nakładów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych, ewidencja środków trwałych, naliczanie amortyzacji,

– duże doświadczenie w prowadzeniu księgowości przedsiębiorstwa,

– umiejętność analizy zasadności kosztów w przedsiębiorstwie w poszczególnych Działach Spółki,

– dobra znajomość pozyskiwania i rozliczania środków unijnych,

– prowadzenie odrębnej rachunkowości dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych,

– posiadanie wiedzy umożliwiającej  współpracę z instytucjami zewnętrznymi ( Banki, Urząd Skarbowy, ZUS, GUS ),

– sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych w odpowiednim czasie na potrzeby Zarządu Spółki,

– przygotowanie materiałów  do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uczestnictwo w przygotowaniu taryfy,

– umiejętność pracy w zespole ,

– samodzielność i silna motywacja do pracy,

– zastępowanie Dyrektora  ds. Finansowo – Księgowych w czasie jego nieobecności.

 

Proponujemy :

 

–  atrakcyjne  wynagrodzenie.

 

Aplikacje nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane.

 

Oferty należy składać w terminie do 30.08.2013r. za pośrednictwem Sekretariatu MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. Naruszewicza 18,

tel. 17 8536728  fax. 17 8509658, lub na adres sekretariat@mpwik.rzeszow.pl

 

 

W aplikacjach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)