Pomiń zawartość →

KONTRAKT I – Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – technologia uzdatniania wody

W ramach Kontraktu została wykonana:

  • Budowa Nowego Bloku Technologicznego (NBT) z ozonowaniem wtórnym i filtrami węglowymi oraz centralną dyspozytornią.
  • Kompleksowa przebudowa chlorowni i wprowadzenie dwutlenku chloru, jako nowego środka dezynfekującego.
  • Modernizacja istniejących obiektów ZUW I w następującym zakresie: koagulacja, hala filtrów, pompownia I. i II. stopnia (wymiana pomp, armatury, rurociągów na stalowe nierdzewne, wymiana linii energetycznych i stacji transformatorowych)
  • Modernizacja istniejących obiektów ZUW II w następującym zakresie: koagulacja, hala filtrów, pompownia płucząca, przewałowa i wysokiego ciśnienia (wymiana drenaży i złoża filtracyjnego, wymiana pomp, armatury, rurociągów  na stalowe nierdzewne, wymiana linii energetycznych i stacji transformatorowych). 
  • Budowa dwóch zbiorników wody czystej niechlorowanej                             
  • Budowa stacji transformatorowej i rozdzielni średniego napięcia dla NBT
  • Budowa sieci między-obiektowych.

Efekty inwestycji: Produkcja wody charakteryzującej się wysoką i stałą jakością, spełniającą wymogi przepisów polskich i unijnych.

Zobacz etapy realizacji: