Pomiń zawartość →

KONTRAKT II – Modernizacja ZUW – gospodarka osadowa.

W ramach kontraktu została wykonana:

  • Budowa i wyposażenie budynku pras i odstojników
  • Budowa pompowni osadów i popłuczyn
  • Modernizacja odmulników ZUW I i ZUW II

Efekty inwestycji: Zmniejszenie objętości osadów powstających w procesie uzdatniania wody z możliwością ich gospodarczego wykorzystania oraz poprawa jakości wód nadosadowych odprowadzanych do rzeki Lubczy i pośrednio do rzeki Wisłok.

Zobacz etapy realizacji: