Pomiń zawartość →

KONTRAKT III – Rozbudowa zbiorników wyrównawczych wody.

W ramach kontraktu została wykonana:

  • Budowa nowego zbiornika wyrównawczego wody o poj.17,7 tys.m3
  • Budowa komory zasuw
  • Budowa rurociągów technologicznych i przyłączy: wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych

Efekty inwestycji: Zapewnienie niezawodności dostaw wody dla odbiorców, pod odpowiednim ciśnieniem, zmniejszenie kosztów dzięki napełnianiu zbiornika w godzinach nocnych, kiedy jest niższa cena energii elektrycznej.

Zobacz etapy realizacji: