Pomiń zawartość →

Laboratorium Centralne po audycie

Laboratorium Centralne Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie najprawdopodobniej wzbogaci się o 23 kolejne akredytowane oznaczenia.
W sumie rzeszowskie laboratorium będzie wykonywało ponad 90 oznaczeń akredytowanych.

Laboratorium Centralne MPWiK to trzy pracownie: wody i mikrobiologii na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Zwięczyckiej i pracownia ścieków na terenie oczyszczalni przy ul. Ciepłowniczej. W laboratoriach pracuje 21 wysokiej klasy, kompetentnych fachowców. To chemicy i biolodzy. Laboratorium MPWiK oprócz badania wody pitnej produkowanej w Zakładzie Uzdatniania Wody i kontrolowania jakości odprowadzanych ścieków świadczy także usługi w zakresie badania wody i ścieków dla klientów zewnętrznych indywidualnych i instytucjonalnych. 90 procent naszej działalności to praca dla spółki, ale jesteśmy otwarci na klientów z zewnątrz – mówi Bożena Mach, kierowniczka laboratorium. Tłumaczy, że rzeszowskie laboratorium będzie miało niebawem 23 nowe oznaczenia akredytowane.
13 w pracowni odpadów, 5 w pracowni osadów ściekowych i 5 w pracowni wody. Proces zatwierdzania nowego zakresu akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji trwa z reguły około dwóch miesięcy – wyjaśnia Bożena Mach.
Po zatwierdzeniu nowych oznaczeń rzeszowskie laboratorium będzie posiadać już ponad 90 oznaczeń akredytowanych.
Posiadanie akredytacji znacznie podnosi prestiż laboratorium choć jest dość kosztowne. Oznacza bowiem konieczność np. udziału w badaniach biegłości czy monitorowania wyników badań w bardzo szerokim zakresie.
W lutym br. w Laboratorium Centralnym MPWiK trwał audyt. Troje audytorów PCA sprawdzało działanie laboratorium w trzech różnych obszarach i wydali bardzo pozytywne opinie. Bardzo chwalili nasz system pracy, uznali że działa na wysokim poziomie – mówi Bożena Mach.
Laboratorium MPWiK w systemie ciągłym monitoruje jakość produkowanej wody oraz jakość odprowadzanych ścieków, świadczy także usługi dla klientów zewnętrznych. Jest duże zainteresowanie klientów badaniami np. wody studziennej – mówi Bożena Mach.
Rzeszowski MPWiK dostarcza odbiorcom wodę przy pomocy 1116 kilometrów sieci wodociągowej. Wykorzystuje m. in. 41 pompowni wody i 18 zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności ponad 38 tysięcy metrów sześciennych.
Z kolei rzeszowska oczyszczalnia oczyszcza średnio blisko 45 tysięcy metrów sześciennych ścieków na dobę. Jej maksymalna przepustowość to 54 500 metrów sześciennych na dobę. Jakość oczyszczanych ścieków jest bez przerwy monitorowana przez analizatory ścieków. Jest także pod stałą kontrolą laborantów.
Rzeszowskie Laboratorium Centralne zostało zmodernizowane w 2019 roku. To była gruntowna, generalna modernizacja techniczna, technologiczna i sprzętowa. Zastosowano najnowsze znane technologie badawcze. Przebudowa budynku Laboratorium Centralnego kosztowała ponad 1 milion 374 tysiące złotych.
Laboratorium Centralne MPWiK uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego w zakresie oznaczeń wykonywanych w Pracowni Ścieków w maju 2008 roku. Zakres oznaczeń akredytowanych został rozszerzony w maju 2014 o badania wykonywane w Pracowni Wody i Mikrobiologii. Raport o jakości wody pitnej jest cyklicznie publikowany na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa.
Od 2014 roku Laboratorium posiada także pozytywną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie dotyczącą zatwierdzania laboratorium do prowadzenia badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzje PPIS wydawane są co roku i opierają się na ocenie wdrożonego, udokumentowanego systemu jakości w laboratorium.
Laboratorium MPWiK oprócz badania wody pitnej i kontrolowania jakości odprowadzanych ścieków świadczy także usługi w zakresie badania wody i ścieków dla klientów zewnętrznych, indywidualnych i instytucjonalnych.
Największym zainteresowaniem indywidualnych klientów zewnętrznych cieszy się badanie wody studziennej. Szczegółowe informacje na temat usług świadczonych przez laboratorium MPWiK można znaleźć na stronie internetowej spółki: www.mpwik.rzeszow.pl w zakładce laboratorium.

Masz studnię, zbadaj wodę
Ciągle jeszcze wiele jest przypadków korzystania z wody studziennej bez wcześniejszego jej zbadania. Często woda jest jednak niezdatna do picia. Z różnych powodów. Np. nieodpowiedniego zabezpieczenia studni, sąsiedztwa szamba, nawożenia upraw, czy nie korzystania ze studni przez dłuższy czas sprzyjające zakażeniom bakteriologicznym i chemicznym zanieczyszczeniom wody w studni. Najczęstszym problemem są związki azotu oraz bakterie chorobotwórcze, w tym Escherichia coli.
Na stronie internetowej MPWiK można przeczytać m. in. rady kiedy wskazane jest przebadanie wody ze studni.
Wodę ze studni powinno się przebadać:

 1. gdy studnia nie była długo używana,
 2. gdy nigdy wcześniej nie była badana,
 3. po powodzi lub po zalaniu studni,
 4. jeśli w pobliżu znajduje się szambo,
 5. jeśli z wody stale korzystają dzieci, osoby starsze lub o obniżonej odporności,
 6. gdy jest mętna,
 7. gdy dziwnie smakuje,
 8. jeśli ma nietypowy zapach,
 9. jeśli podrażnia skórę,
 10. gdy pozostawia rdzawy ślad lub nalot,
 11. po czyszczeniu studni.

Opublikowano w Aktualności