Pomiń zawartość →

Laboratorium

Laboratorium Centralne w dniu 8 maja 2009 roku uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1036 w zakresie oznaczeń wykonywanych w Pracowni Ścieków. Zakres oznaczeń akredytowanych został rozszerzony w maju 2014 o badania wykonywane w Pracowni Wody i Mikrobiologii.

Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1036

Laboratorium Centralne od 2014 r. posiada pozytywną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie dotyczącą zatwierdzenia Laboratorium do prowadzenia badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzja PPIS wydawana jest na okres 1 roku i opiera się na ocenie wdrożonego i udokumentowanego systemu jakości w Laboratorium.

Poza wymienioną wyżej misją, Laboratorium świadczy również usługi w zakresie badania wody i ścieków dla klientów zewnętrznych indywidualnych i instytucjonalnych, dbając o najwyższą jakość tych usług, a co za tym idzie o satysfakcję swoich klientów. Pełną ofertę wykonywanych oznaczeń zamieszczono w załączniku Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym.

Pliki do pobrania