Pomiń zawartość →

Laboratorium

Informujemy, że Laboratorium Centralne wznawia przyjmowanie zleceń na badanie wody i ścieków.

W związku z tym, że stan epidemii w dalszym ciągu się utrzymuje, aby ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt z Klientem prosimy:

1. Dokonać uzgodnień daty pobrania/dostarczenia próbki drogą telefoniczną.

2. Wypełnić, podpisać, zeskanować i wysłać drogą e-mail załączniki potrzebne do zlecenia badania tj.:a. zlecenie na badanie wody, ścieków i osadówb. odpowiednio: zakres badań wody lub zakres badań ścieków i osadów

3. W umówionym dniu dostarczyć opisaną próbkę: miejsce i data pobrania.Próbki wody dostarczane przez Klientów przyjmowane będą w poniedziałek i wtorek w godzinach 8-10 na ul. Zwięczyckiej 36 budynek portierni.Próbki ścieków dostarczane przez Klientów przyjmowane będą od poniedziałku do czwartku w godzinach 7-14 na ul. Ciepłowniczej 2 budynek portierni.

4. Klient zlecający badanie wraz z pobieraniem próbki zobowiązany jest przygotować punkt czerpalny i oczekiwać na próbkobiorcę w umówionym miejscu.Uprzejmie prosimy, aby podczas bezpośredniego kontaktu podczas przekazywania/pobierania próbki zachowywać bezpieczny dystans, wykluczyć obecność osób towarzyszących, a także mieć założoną maseczkę na twarz. Proszę nas też poinformować, jeśli obiekt jest objęty kwarantanną lub osoba wyznaczona do kontaktu z naszym personelem ma objawy przeziębienia lub grypopodobne.Nasz personel również przestrzega tych zasad.Informujemy, że czas realizacji zleceń, w tym czas oczekiwania na pobranie próbki, może ulec wydłużeniu z powodu kumulacji zgłoszeń od Państwa, w związku z tym prosimyo wyrozumiałość – w miarę technicznych możliwości będziemy wykonywać badania w naszym Laboratorium.

Laboratorium Centralne jest działem świadczącym usługi w zakresie badań fizykochemicznych: wody, ścieków i osadów ściekowych oraz badań mikrobiologicznych.

Laboratorium Centralne MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie sprawuje kontrolę nad jakością produkowanej wody oraz pełni nadzór nad skutecznością oczyszczania ścieków. W Laboratorium Centralnym pracuje zespół doświadczonych i kompetentnych analityków, którzy prowadzą szereg szczegółowych analiz w zakresie parametrów fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych oraz mikrobiologicznych wody. W poszczególnych pracowniach wykorzystuje się nowoczesną aparaturę, a stosowane metody badawcze oparte są na normach polskich i międzynarodowych obowiązujących również w Polsce. Laboratorium dostarcza obiektywnych dowodów, że jakość produkowanej przez MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie wody oraz odprowadzanych do środowiska ścieków oczyszczonych spełniają wymagania przepisów prawnych.

Laboratorium Centralne w dniu 8 maja 2009 roku uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1036 w zakresie oznaczeń wykonywanych w Pracowni Ścieków. Zakres oznaczeń akredytowanych został rozszerzony w maju 2014 o badania wykonywane w Pracowni Wody i Mikrobiologii.

Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1036

Laboratorium Centralne od 2014 r. posiada pozytywną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie dotyczącą zatwierdzenia Laboratorium do prowadzenia badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzja PPIS wydawana jest na okres 1 roku i opiera się na ocenie wdrożonego i udokumentowanego systemu jakości w Laboratorium.

Poza wymienioną wyżej misją, Laboratorium świadczy również usługi w zakresie badania wody i ścieków dla klientów zewnętrznych indywidualnych i instytucjonalnych, dbając o najwyższą jakość tych usług, a co za tym idzie o satysfakcję swoich klientów. Pełną ofertę wykonywanych oznaczeń zamieszczono w załączniku Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym.