Pomiń zawartość →

Kontakt

PRACOWNIA ŚCIEKÓW
Kierownik Laboratorium Centralnego mgr inż. Natalia Włodyga
ul. Ciepłownicza 7A,
tel.: 17 85 09 804
e-mail: tls@mpwik.rzeszow.pl

PRACOWNIA WODY I MIKROBIOLOGII
Z-ca Kierownika Laboratorium Centralnego mgr inż. Piotr Kaczorowski
ul. Zwięczycka 36
tel.: 17 85 09 866
e-mail: labwody@mpwik.rzeszow.pl