Pomiń zawartość →

Zlecenie badania wody i ścieków

Podstawą do wykonania badania wody/ ścieków/osadów jest złożone przez Klienta Zlecenie na wykonanie badania w odpowiedniej siedzibie laboratorium, na Dzienniku Podawczym MPWiK ul. Naruszewicza 18, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl

Laboratorium Centralne – Pracownia Ścieków

ul. Ciepłownicza 7A
tel. 17 85 09 804
e-mail: tls@mpwik.rzeszow.pl

LaboratoriumCentralne – Pracownia Wody i Mikrobiologii

ul. Zwięczycka 36
tel. 17 85 09 866
e-mail: labwody@mpwik.rzeszow.pl

ZAKRES BADAŃ

1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą

W zależności od profilu zakładu i zakresu prowadzonej produkcji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie podaje zakres wymaganych badań bakteriologicznych i fizykochemicznych.

2. Klient indywidualny

Klient ustala zakres badań dostosowując go do swoich potrzeb – wg pakietów badań wody zamieszczonych w plikach do pobrania.

POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ

Próbki wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych mogą być pobrane przez:

1. próbkobiorcę Laboratorium w przypadku konieczności przedstawienia wyników badań wody/ścieków organom kontrolnym np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wymagany jest pobór próbki przez kompetentnego próbkobiorcę,

2. Klienta – sposób pobierania próbek i rodzaj użytych pojemników opisano w Instrukcji pobierania próbek.

PRZYJMOWANIE PRÓBEK DO BADAŃ

1. fizykochemicznych – Pracownia Wody ul. Zwięczycka 36, od poniedziałku do wtorku, w godz. 8:00-10:00.

2. mikrobiologicznych – Pracownia Wody ul. Zwięczycka 36 od poniedziałku do wtorku, w godz. 8:00 – 10:00 (prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu dostarczenia próbki)

3. fizykochemicznych – Pracownia Ścieków ul. Ciepłownicza 2 od poniedziałku do czwartku w godz 7:00 – 12:00

ODBIÓR SPRAWOZDANIA Z BADAŃ, PŁATNOŚĆ

Faktura i sprawozdanie z badań w formie papierowej po wykonaniu badania przesyłane są do Klienta pocztą. Płatności można dokonać przelewem lub w kasie MPWiK ul. Naruszewicza 18.

Pliki do pobrania