Pomiń zawartość →

Lider Energii Odnawialnej

liderenergi

Gazeta Codzienna Nowiny zorganizowała siódmą edycję projektu promocyjnego „Liderzy Regionu“. Projekt ma na celu pokazywanie dobrych przykładów poprzez promowanie firm i instytucji, które wyróżniają się w poszczególnych dziedzinach. Liczba kandydatów oraz towarzyszące mu zainteresowanie dowodzą, że inicjatywa ta jest ceniona nie tylko przez środowiska gospodarcze Podkarpacia.

Kapituła nagrodziła firmy, które wyróżniają się pod względem całokształtu dokonań, bądź też mają osiągnięcia w wybranych aspektach swej działalności. Ważnym czynnikiem jest też oddziaływanie firmy na lokalną społeczność.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie otrzymało nagrodę Lidera Regionu w kategorii Gospodarka Komunalna – Lider Energii Odnawialnej.