Pomiń zawartość →

Modernizacja głównej magistrali wodociągowej metodą bezwykopową. (FILM)

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie realizuje obecnie jedną z największych w ostatnich latach inwestycji w zakresie modernizacji istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta Rzeszowa. Inwestycja obejmuje modernizację głównej magistrali wodociągowej z wykorzystaniem metody bezwykopowej. Zapewnia ona dostawę wody dla mieszkańców Rzeszowa oraz doprowadzenie wody do zbiorników wyrównawczych zlokalizowanych na terenie osiedli Krakowska Południe i Pobitno. 

Realizowany obecnie I etap zadania o wartości 12,7 mln zł netto, obejmuje renowację rurociągu o średnicy 800mm i długości 3 km, na odcinku od Al. Wyzwolenia do ul. Staroniwskiej. Trasa modernizowanego wodociągu przebiega przez teren osiedli: Gen. W.Andersa, Króla Augusta, Krakowska Południe, Kotuli i Staroniwa.

Modernizowana magistrala wodociągowa została wykonana z rur stalowych i włączona do eksploatacji w 1981 roku. W związku z nieprzerwaną jej eksploatacją, w celu zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania wodociągu została podjęta decyzja o modernizacji przy wykorzystaniu metody bezwykopowej – za pomocą elastycznego termoutwardzalnego rękawa wykonanego z filcu, włókna szklanego oraz polietylenu.

Metoda ta minimalizuje uciążliwości związane z pracami ziemnymi, które zostają ograniczone do wykonania niewielkich wykopów miejscowych w celu instalacji „rękawa” w istniejącym rurociągu poprzez inwersję – wtłoczenie za pomocą sprężonego powietrza, który zostaje następnie wklejony do wewnętrznej ścianki rurociągu, a nakład czasu potrzebny do instalacji rękawa jest bardzo krótki.

Inwestycja została objęta dofinansowaniem z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 64%.

Poniżej przedstawiamy Państwu materiał filmowy zrealizowany w trakcie modernizacji magistrali.

Materiał ten nie stanowi własności MPWiK Sp. z o.o. i bez zgody właściciela, tj. Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o. nie może być rozpowszechniany.  

 

 

 

Opublikowano w Aktualności