Pomiń zawartość →

MPWiK i Politechnika Rzeszowska. Współpraca praktyków z naukowcami

Światy naukowców i praktyków splatają się tu szczególnie mocno. Rzeszowski MPWiK od lat współpracuje z naukowcami z Politechniki Rzeszowskiej. – Potrzebujemy się i uzupełniamy się nawzajem. Współpraca jest dla nas bardzo korzystna – mówi Marek Ustrobiński, prezes rzeszowskiego MPWiK.

Kiedy w maju 2021 roku Politechnika Rzeszowska i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisały umowę o współpracy przyszedł czas na refleksję, spojrzenie wstecz, ale i planowanie przyszłej współpracy. – Nasze współdziałanie ma już około 30-letnią historię. W maju ubiegłego roku zostało dodatkowo sformalizowane podpisaniem umowy o współpracy uczelni ze spółką. Ta relacja przynosi obu stronom wiele korzyści, a po podpisaniu umowy wkroczyła na nowy poziom – mówi Marek Ustrobiński, prezes zarządu MPWiK Rzeszów.

– Dla uczelni jest to ważne wydarzenie. Chcemy wykorzystać nasze doświadczenie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na potrzeby miasta i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Kilkunastu naukowców z Politechniki Rzeszowskiej prowadzi badania z tego obszaru, mają ogromne doświadczenie w tym zakresie i obejmują swoją wiedzą cały obszar funkcjonowania MPWiK. Będziemy mogli więc służyć doświadczeniem swoich specjalistów, m.in. przy opracowywaniu lub modernizowaniu technologii stosowanych w MPWiK, tak aby były jak najtańsze i jak najbardziej wydajne z punktu widzenia środowiska, które nas otacza, a które jest dla wszystkich bardzo ważne. Nasi pracownicy prowadzą badania naukowe, uczestniczą w konferencjach, publikują, co w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem pracowników MPWiK może przynieść wiele korzyści. Dla uczelni jest to bardzo ważne, ponieważ podczas ewaluacji będzie oceniany także wpływ działalności naukowej na społeczeństwo – mówił wtedy prof. Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej.

– I właśnie z tego doświadczenia pracowników Politechniki chcemy nadal korzystać – mówi dziś prezes Marek Ustrobiński.

MPWiK współpracuje z PRz na wielu płaszczyznach. Korzysta ze wsparcia natury technicznej, technologicznej m. in. dotyczących wprowadzania nowych rozwiązań w technologiach uzdatniania wody czy oczyszczania ścieków. Spółka osiąga oczywistą korzyść ze współpracy z uczelnią. Zdarza się, że potrzebuje wsparcia naukowego, konsultacji czy porady i wtedy może liczyć na pomoc fachowców z Politechniki Rzeszowskiej. Pomoc naukowców jest także bardzo istotna we wdrażaniu nowych rozwiązań.

W rzeszowskim środowisku naukowym jest człowiek, który zżyty jest z MPWiK od wielu lat. Dr inż. Bogumił Kucharski opowiada: – Zostałem pracownikiem Politechniki Rzeszowskiej w 1981 roku. I od tego roku zacząłem współpracę z MPWiK. Od 1989 roku byłem nawet technologiem w MPWiK. Pracowałem na uczelni i w spółce wodociągowej. Byłem pracownikiem politechniki do 2018 roku, potem przeszedłem na kontrakt z uczelnią. Współpracuję także do dziś z MPWiK – mówi dr inż. Bogumił Kucharski.

Wyjaśnia, że współpraca z wodociągami polega przede wszystkim na doradztwie, które obejmuje cały zakres działalności spółki od uzdatniania wody aż po oczyszczalnię ścieków. – Nasza współpraca obejmuje wszystkie zagadnienia dotyczące technologii, ale także opiniowanie i nadzór nad projektami modernizacyjnymi czyli wszystkimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi zarówno dla Zakładu Uzdatniania Wody jak i Oczyszczalni Ścieków.  Wszystkie sprawy inwestycyjne związane z procesem technologicznym dla wody i ścieków były przeze mnie nadzorowane i pilnowane. Stworzyłem także dział gospodarki wodno-ściekowej. Jestem bardzo mocno związany z rzeszowskim MPWiK, ale i z uczelnią. I oba te środowiska bardzo korzystają na bliskiej współpracy – mówi dr Kucharski. 

Dodaje, że szczególnie w obecnych czasach jest to bardzo istotne bo systematycznie wzrastają wymogi związane z technologią i bezpieczeństwem uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. – W najbliższym czasie powstaną plany opracowania nowych zasad bezpieczeństwa, związane z najnowszymi wymogami. Ja jako doradca MPWiK współpracuję w tej kwestii z Politechniką Rzeszowską – kończy dr Kucharski.

Umowa podpisana w maju 2021 roku jest ukoronowaniem wielu lat współpracy, ale także jej rozwinięciem. Już po podpisaniu dokumentu opracowano dokument dotyczący bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę miasta Rzeszowa.  – Na bieżąco współpracujemy między innymi w ramach dostarczania materiałów do badań laboratoryjnych wody i ścieków. Dostarczamy naukowcom materiał do badań – mówi prezes MPWiK.

Wyjaśnia, że spółka współpracuje z uczelnią także w procesie dydaktycznym. W MPWiK studenci odbywają praktyki, ale także korzystają z pomocy i informacji podczas pisania prac inżynierskich, magisterskich czy doktorskich.

– To nie wszystko bo na przykład instalacja pilotażowa, czyli takie ujęcie wody w mniejszej skali, w Zakładzie Uzdatniania Wody jest też wykorzystywana dla potrzeb badawczych. Trwają np. poszukiwania nowego rodzaju węgla wykorzystywanego w procesie uzdatniania wody. Na bieżąco współpracujemy z pracownikami naukowymi Politechniki w zakresie rozwiązywania różnych bieżących problemów eksploatacyjnych, ale także takich które poprzedzają nowe inwestycje na ujęciu wody czy oczyszczalni – wylicza prezes Marek Ustrobiński.

W ramach kolejnych działań naukowo-badawczych MPWiK i Politechnika Rzeszowska we współpracy z jedną z duńskich firm zamierzają stworzyć projekt, którego celem będzie przekształcenie oczyszczalni ścieków w „super maszynę”. – Chodzi o dozbrojenie oczyszczalni w nowe systemy elektroniczne w całości kontrolujące pracę oczyszczalni, ale także reagujące na zmieniające się warunki. System ma zapewnić taką pracę całej oczyszczalni, wszystkich procesów technologicznych, tak by pracownik był w stanie na nią zapanować bez wychodzenia z pomieszczenia sterowni. W dużej mierze już takie systemy stosujemy, ale planujemy rozbudowę oczyszczalni. System składa się z wielu modułów. Chodzi nam o to by dołożenie kolejnego elementu nie powodowało utraty kontroli nad całością procesu technologicznego i konieczności ustawiania i zgrywania wszystkiego od nowa. Krótko mówiąc chodzi o optymalizację wszystkich procesów – wyjaśnia Marek Ustrobiński.

Bardzo ważnym polem współpracy MPWiK z Politechniką Rzeszowską jest kształcenie i pozyskiwanie kadr. Zdecydowana większość pracowników spółki zatrudnionych w działach technicznych to absolwenci politechniki różnych specjalności. MPWiK potrzebuje i rekrutuje m. in. elektryków, energetyków, inżynierów ochrony środowiska.  To bardzo szeroki wachlarz profesji.

– Współpraca z uczelnią przynosi nam wiele korzyści, a studentom i pracownikom politechniki pozwala na spojrzenie na praktykę. Na to jak teoria przekłada się na praktyczne działanie. To ważne bo np. w przełożeniu teorii na praktykę istotną rolę grają koszty. Nowe rozwiązania muszą usprawniać, unowocześniać praktyczne działanie, umożliwiać dostęp do najnowocześniejszych technologii i zdobyczy naukowych, ale nie mogą generować dodatkowych kosztów. Wszystko musi się bilansować bo płacą za to nasi odbiorcy. Nam chodzi o to by opłat było jak najmniej, a nasza  praca była możliwe jak najbardziej efektywna. I do tej pory efekty współpracy z Politechniką Rzeszowską spełniają wszystkie te wymagania – kończy prezes Marek Ustrobiński.

Opublikowano w Aktualności