Pomiń zawartość →

MPWiK Rzeszów podsumował rok 2022

Plan inwestycyjny rzeszowskiego MPWiK zakładał w 2022 roku wykonanie prac remontowo-inwestycyjnych o wartości blisko 39 i pół miliona złotych. Został wykonany, a najwięcej pieniędzy pochłonęły budowy i modernizacje sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

Rok 2022 został podsumowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. Mimo trudnej sytuacji rynkowej, inflacji i wzrostom cen spółka wykonała swoje plany inwestycyjne w stu procentach.

Największą pulę środków przeznaczonych na realizację planu MPWiK przeznaczył na działania obejmujące modernizację i budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Te prace były warte 27 milionów 622 tysiące złotych.

Modernizacje obiektów i urządzeń w oczyszczalni ścieków kosztowały blisko 4,3 miliona złotych.

Podobne prace wykonane w Zakładzie Uzdatniania Wody kosztowały ponad 1,3 miliona.

Modernizacje przepompowni ścieków, hydroforni i innych obiektów kosztowały ponad 1,6 miliona złotych.

W sumie zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją kosztowały ponad 36 milionów 383 tysiące złotych.

Na 2022 roku MPWiK zaplanował także remonty. Obejmowały one nie tylko obiekty użytkowane przez spółkę, ale także pojazdy oraz urządzenia. Kosztowały ponad 3 miliony 60 tysięcy złotych.

W sumie zrealizowano inwestycje, remonty i zakupy na kwotę 39 milionów 443 tysiące 800 złotych. Złożyło się na tę kwotę 41 inwestycji, 12 zakupów inwestycyjnych i 12 zadań remontowych.

W 2022 roku długość sieci wodociągowej obsługiwanej przez MPWiK osiągnęła 1134 kilometry i wzrosła o 17,1 kilometra. Spółka posiada 43 pompownie wody oraz 19 zbiorników wyrównawczych czystej wody w łącznej pojemności ponad 53 tysiące metrów sześciennych. Oddany w 2022 roku nowy zbiornik na osiedlu Pobitno znalazł się w finale ogólnopolskiego konkursu na budowę XXI wieku w kraju.

Rzeszowski MPWiK eksploatuje także 181 studni publicznych oraz 8 zdrojów ulicznych.

W 2022 roku rzeszowskie wodociągi wyprodukowały ponad 13 milionów 448 tysięcy metrów sześciennych wody. Sieć kanalizacji, którą posiada MPWiK liczy 899,2 kilometra. Z tego sieć sanitarna to 776,2 kilometra a przyłącza kanalizacyjne to 123 kilometry. Sieć wyposażona jest w 126 przepompowni ścieków. W 2022 roku długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o 15,4 kilometra. Oczyszczono ponad 17 milionów 499 tysięcy metrów sześciennych ścieków.

Opublikowano w Aktualności