Pomiń zawartość →

MPWiK uczestniczy w życiu miasta. Finał konkursu Rzeszów – to moje miasto

W rzeszowskim ratuszu wręczono nagrody uczniom szkół, laureatom 5 edycji konkursu wiedzy o Rzeszowie organizowanego przez stowarzyszenie Rzeszów – to moje miasto. Współorganizatorami konkursu byli MPWiK Rzeszów i firma Kruszgeo. W imieniu MPWiK nagrody laureatom wręczał m. in. Robert Potoczny, dyrektor techniczny spółki.

Podczas uroczystości w ratuszu MPWiK reprezentowali Joanna Sobolak, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych oraz Robert Potoczny, dyrektor ds. technicznych. Tegoroczna edycja była piątą odsłoną konkursu wiedzy o Rzeszowie pt. „Rzeszów – to moje miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”. Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek oraz książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. Podczas uroczystości UM Rzeszowa reprezentowała zastępczyni prezydenta Rzeszowa Krystyna Stachowska.

Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół średnich. – Naszym celem jest odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości miasta. Uświadamianie europejskiego wymiaru tego dziedzictwa. Chodzi także o rozbudzanie zainteresowania młodzieży historią miasta, kulturą oraz życiem społecznym i gospodarczym. Chcemy także popularyzować wiedzę o ludziach wpisanych w historię miasta i wskazywać wzorce osobiste – mówi profesor doktor Adam Kulczycki, prezes stowarzyszenia Rzeszów – to moje miasto, organizator konkursu.

Konkurs rozpoczął się już w listopadzie ubiegłego roku pierwszym etapem, który polegał m. in. na organizacji dla młodzieży wycieczek edukacyjnych po Rzeszowie. W marcu br. przeprowadzono w szkołach testy kwalifikacyjne.

W II etapie najlepsi uczestnicy rozwiązywali test finałowy, który wyłonił dziesięciu najlepszych uczestników. Wręczenie nagród odbyło się 27 kwietnia w ratuszu miejskim. Piątka najlepszych uczestników otrzymała nagrody rzeczowe, a pięciu pozostałych wyróżnienia. Upominki otrzymali wszyscy laureaci.

Opublikowano w Aktualności