Pomiń zawartość →

Nowoczesna oczyszczalnia

Przez rzeszowską oczyszczalnię codziennie przepływa i jest neutralizowanych 44 tysiące 700 metrów sześciennych ścieków. Maksymalna przepustowość oczyszczalni to 54 500 metrów sześciennych na dobę. W oczyszczalni ścieków zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne. Rozbudowano m. in. suszarnię osadów ściekowych. Możliwości suszarni są większe niż aktualne zapotrzebowanie miasta. Dotychczasowe inwestycje w oczyszczalnię to także potężne osadniki, do których trafiają bezpośrednio ścieki z miasta. Osadniki i zbiornik retencyjny zostały hermetycznie przykryte. Dzięki temu znacznie ograniczono uciążliwość odorową dla otoczenia.

 Oczyszczalnia Ścieków w Rzeszowie (1)

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

 

Opublikowano w Aktualności