Pomiń zawartość →

Nagrody i wyróżnienia

Brylanty Polskiej Gospodarki 2020

sBPG2020MPWiK

Instytut Europejskiego Biznesu zbadał w marcu 2021r. wyniki finansowe 85 tysięcy polskich przedsiębiorstw.
Tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020 uzyskało MPWiK Sp. z o.o.

Brylanty Polskiej Gospodarki 2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie otrzymało nagrodę Brylant Polskiej Gospodarki 2019

Instytut Europejskiego Biznesu zbadał w lutym 2020r. wyniki finansowe 56 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 uzyskało 653 firmy z województwa podkarpackiego, w tym MPWiK Sp. z o.o. zajmując 46 miejsce na podkarpaciu ( 5 miejsc wyżej niż w ubiegłym roku).
Podstawę sporządzenia rankingu najcenniejszych firm stanowiła wartość rynkowa firm liczona poprzez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kryształy Przetargów Publicznych 2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie otrzymało nagrodę Kryształy Przetargów Publicznych 2019 dla najlepszego zamawiającego w kategorii „Ochrona środowiska i gospodarki wodnej”.

Kryształy Przetargów Publicznych przyznawane są najskuteczniejszym, najbardziej rzetelnym i najlepiej przygotowanym oraz zrealizowanym inwestycjom w sektorze publicznym. O wyborze zwycięzców, spośród ponad 140 nadesłanych zgłoszeń, zdecydowała Kapituła Nagrody, w której skład weszli uznani eksperci – autorytety w dziedzinie zamówień publicznych. Uroczysta Gala odbyła się w Jachrance pod Warszawą podczas otwarcia XIV Forum Przetargów Publicznych. MPWiK wyróżniono za budowę suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie. Nagrodę odebrał Robert Nędza – Prezes Zarządu MPWiK.

Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019

Podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku Miasto Rzeszów wraz z MPWiK otrzymało nagrodę Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019 za inwestycję „Budowa suszarni osadów ściekowych w Rzeszowie”.

„Top Inwestycje Polski Wschodniej to przykłady dobrze pomyślanych, przemyślanych i zrealizowanych przedsięwzięć zmieniających na lepsze społeczno-gospodarczą rzeczywistość. Tak właśnie – w praktyce, na poziomie lokalnym, mądrze korzystając z szans, jakie daje dostęp do funduszy unijnych, tworzy się nowe szanse i nową jakość – dla gospodarki, regionu, mieszkańców” – zaznaczył Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP, która jest organizatorem Kongresu.

W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, nagrodę odebrał Robert Nędza – Prezes Zarządu MPWiK.

Lider Energii Odnawialnej

liderenergi

Gazeta Codzienna Nowiny zorganizowała siódmą edycję projektu promocyjnego „Liderzy Regionu“. Projekt ma na celu pokazywanie dobrych przykładów poprzez promowanie firm i instytucji, które wyróżniają się w poszczególnych dziedzinach. Liczba kandydatów oraz towarzyszące mu zainteresowanie dowodzą, że inicjatywa ta jest ceniona nie tylko przez środowiska gospodarcze Podkarpacia.

Kapituła nagrodziła firmy, które wyróżniają się pod względem całokształtu dokonań, bądź też mają osiągnięcia w wybranych aspektach swej działalności. Ważnym czynnikiem jest też oddziaływanie firmy na lokalną społeczność.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie otrzymało nagrodę Lidera Regionu w kategorii Gospodarka Komunalna – Lider Energii Odnawialnej.

Strony: 1 2