Pomiń zawartość →

Władze spółki

Zarząd Spółki jest 1 osobowy, powoływany na 3 lata okresu kadencji.

  1. Jednoosobowy Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.

ZARZĄD:

Prezes Zarządu:
Marcin Lewandowski

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący:
Przemysław Beck

Członkowie:
Dariusz Szydełko
Jakub Czapkowski
Janina Filipek
Krzysztof Kłak
Ryszard Kulej