Pomiń zawartość →

Odpowiedzialność za system dystrybucji wody

Dyspozycje dotyczące odpowiedzialności za stan techniczny elementów i urządzeń instalacji wewnętrznych oraz sieci zewnętrznych przedstawia poniższy schemat.