Pomiń zawartość →

Ogłoszenie

MPWiK w Rzeszowie posiada do sprzedaży niżej wymieniony sprzęt transportowy.

1. Samochód VW Caddy typ MIXT 1,4
– nr. rejestracyjny RZ 20332
– rok budowy 2000
– nr. VIN : VW2ZZZ9KZIR52109
– nr inwentarzowy 7424400136
Cena minimalna 3890,00 zł brutto

2. Ciągnik rolniczy ZETOR 7211
– nr. rejestracyjny RZ 2167
– rok budowy 1991
– nr. VIN :056720
– nr inwentarzowy 7464410108
Cena minimalna 12600,00 zł brutto

Oferty na zakup w/w pojazdów z ceną minimalna lub wyższą należy składać w kopertach do Biura Obsługi Klienta MPWiK w Rzeszowie ul. Naruszewicza 18 do dnia 18.02.2020 do godziny 1200.
Otwarcie komisyjne ofert nastąpi w dniu 18.02.2020 o godz. 1215. Wygrywa oferta z najwyższą ceną. Nadmieniamy ze oferty na zakup sprzętu mogą składać pracownicy jak i osoby z zewnątrz.
Ogłoszenie o sprzedaży umieszczone zostały na stronie internetowej przedsiębiorstwa oraz na tablicy ogłoszeń w poszczególnych działach. VW Caddy można oglądać na bazie transportu w Rzeszowie przy ulicy Naruszewicza 18 natomiast Ciągnik ZETOR na Zakładzie Uzdatniana Wody w Rzeszowie ul. Zwięczycka 36 od godziny 800-1400 od poniedziałku do piątku.
W ofertach prosimy o podanie adresu i telefonu kontaktowego w celu powiadomienia
o ewentualnym wygraniu przetargu ofertowego.