Pomiń zawartość →

P-01/2015

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko – Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej

 

Termin składania ofert do dnia:

9.02.2015  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

9.02.2015 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 

Data dodania:

23.01.2015 – Ogłoszenie – P01/2015

23.01.2015 – SIWZ – P01/2015

23.01.2015 – Dokumentacja projektowa -P01/2015

3.02.3015 – 1. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P01/2015
3.02.3015 – 2. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P01/2015

4.02.3015 – 3. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P01/2015

12.02.2015 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P01/2015

Opublikowano w Archiwum przetargów