Pomiń zawartość →

P-01/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie oraz członków rodzin pracowników

 

 Uwaga, zmiana terminu składania ofert!

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Termin składania ofert do dnia:

12.02.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

12.02.2018 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

30.01.2018 – Ogłoszenie – P01/2018

30.01.2018 – SIWZ – P01/2018

30.01.2018 – Załączniki edytowalne – P01/2018

02.02.2018 – Przedłużenie terminu składania ofert – P01/2018

08.02.2018 – Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert – P01/2018

08.02.2018 – Zmiana ogłoszenia 1 – P01/2018

08.02.2018 – Zmiana ogłoszenia 2 – P01/2018

13.02.2018 – Informacja o złożonych ofertach – P01/2018

16.02.2018 – Informacja o unieważnieniu postępowania – P01/2018

19.02.2018 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi – P01/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów