Pomiń zawartość →

P-01/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

    Zamówienie sektorowe 

Przetarg nieograniczony

dla zadania pn.

„Dostawa polichlorku glinu”

 

Termin składania ofert do dnia:

21.01.2020  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

21.01.2020 o godz. 12:25 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

14.01.2020 – Ogłoszenie – P01/2020

14.01.2020 – SIWZ- P01/2020

14.01.2020 – Załączniki edytowalne – P01/2020 

24.01.2020 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P01/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów