Pomiń zawartość →

P-02/2015

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa dwóch koparko-ładowarek

 

Uwaga:Przedłużenie terminu składania ofert

Termin składania ofert do dnia:

27.02.2015  do godz. 12:15 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

27.02.2015 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 

Data dodania:

3.02.2015 – Ogłoszenie – P02/2015

3.02.2015 – SIWZ – P02/2015

6.02.2015 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P02/2015

12.02.2015 – 2. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P02/2015

18.02.2015 – Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert – P02/2015

20.02.2015 – 3. Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P02/2015

20.02.2015 – Załącznik nr 1 – P02/2015

Opublikowano w Archiwum przetargów