Pomiń zawartość →

P-02/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie

– etap I

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert. 

Termin składania ofert do dnia:

25.04.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

25.04.2016 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

17.03.2016 – Ogłoszenie – P02/2016

17.03.2016 – SIWZ – P02/2016

17.03.2016 – Projekt – P02/2016

07.04.2016 – Zmiana terminu składania ofert – P02/2016

07.04.2016 – Załączniki – P02/2016

21.04.2016 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P02/2016

21.04.2016 – Załączniki do odpowiedzi -P02/2016

09.05.2016 – Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty – P02/2016

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów