Pomiń zawartość →

P-02/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych wytwarzanych w Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

23.01.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

23.01.2018 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

10.01.2018 – Ogłoszenie – P02/2018

10.01.2018 – SIWZ – P02/2018

10.01.2018 – Załączniki edytowalne – P02/2018

10.01.2018 – Załacznik nr 6 -P02/2018

18.01.2018 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P02/2018

02.02.2018 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P02/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów