Pomiń zawartość →

P-02/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

PRZETARG NIEOGRANICZONY
dla zadania pn.

„Przebudowa sieci wodociągowej fi 160 mm PE wraz z przyłączami do budynku nr 15 przy ul. Marszałkowskiej w Rzeszowie”

 

 

Termin składania ofert do dnia:

06.02.2020  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

06.02.2020 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:

Data dodania:

24.01.2020 – Ogłoszenie – P02/2020

24.01.2020 – SIWZ- P02/2020

24.01.2020 – Załączniki edytowalne – P02/2020 

24.01.2020 – Dokumentacja projektowa – P02/2020

07.02.2020 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P02/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów