Pomiń zawartość →

P-03/2014

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Modernizacja elewacji budynków ZUW II

 

Termin składania ofert do dnia:

25.02.2014  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

25.02.2014 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

 

 

UWAGA!.  Wyjaśnienie

 

Przedmiaru pn. „Administracja i laboratorium” nie należy brać pod uwagę przy wycenie robót i wycenie oferty. Obowiązującym w tym zakresie jest przedmiar pn. „Administracyjno i laboratorium”.

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów