Pomiń zawartość →

P-03/2015

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa (modernizacja) zbiornika wody na os. Pobitno w Rzeszowie

 UWAGA:ZMIANA SIWZ!!! Zmienia się stronę 29 SIWZ

Termin składania ofert do dnia:

27.02.2015  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

27.02.2015 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 

Data dodania:

10.02.2015 – Ogłoszenie – P03/2015

10.02.2015 – SIWZ – P03/2015

10.02.2015 – Załączniki – P03/2015

16.02.2015- Informacje o zmianie SIWZ – P03/2015

24.02.2015 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P03/2015

24.02.2015 – Załącznik nr 1 – P05/2015

24.02.2015 – Załącznik nr 2 – P05/2015

2.03.2015 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P03/2015

 

Opublikowano w Archiwum przetargów