Pomiń zawartość →

P-03/2017

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa (modernizacja) zbiorników wody pitnej na os. Krakowska Południe w Rzeszowie.

 Uwaga. Zmiana terminu otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia:

14.02.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

14.02.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

26.01.2017 – Ogłoszenie – P03/2017

26.01.2017 – SIWZ – P03/2017

26.01.2017 – Dokumentacja techniczna – P03/2017

26.01.2017 –  Załączniki edytowalne – P03/2017

7.02.2017 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P03/2017

16.02.2017 – Informacja o złożonych ofertach – P03/2017

20.02.2017 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P03/2017

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów