Pomiń zawartość →

P-03/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych wytwarzanych w Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie  

 

Termin składania ofert do dnia:

27.02.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

27.02.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

14.02.2019 – Ogłoszenie – P03/2019

14.02.2019 – SIWZ – P03/2019

14.02.2019 – Załączniki edytowalne – P03/2019

22.03.2019 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P03/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów